Gyógynövények ünnepe Bükkszentkereszten

Gyógynövények ünnepe BükkszentkeresztenÖtödik éve rendezzük meg a gyógynövénynapokat, mivel tudjuk, nagyon nagy szükség van az ismeretterjesztésre. Legutóbbi nyomtatott hírlevelünkben írtam arról, hogy milyen fontos a hagyományok őrzése. Olvassák el, érdekes történet:Mau Piailug1976 tavaszán Mau Piailug elvállalta, hogy kenujában elhajózik Hawaii szigetéről Tahitiba. Mindjárt meglátják, mi köze ennek a gyógynövényekhez. Tehát Mau Piailug 5000 kilométert tett meg egyedül annak bizonyítására, hogy őseink elérhettek egyik szigetről a másikra ilyen módon, a nyílt tengeren hajózva. Mert ő volt az egyetlen ember, aki még ismerte az ősi, a széljárásra és a csillagok állására hagyatkozó hajózási tudományt. Az egy hónapos utazás alatt se iránytűt, se térképet nem használt. Nappal a felkelő és nyugvó nap irányította, meg a hatalmas óceán, amelyből kiolvasta, milyen messze van a part, abból, ahogyan a hullámok a csónak oldalához csapódtak. A sekély vizet meg tudta különböztetni a színe után, észrevette a lagúnákat a felhők árnyékában. Édes húsú halak a folyó közelségét jelentették, a madarak azt mutatták, közel a part. Éjszaka a csillagok vezették a helyes irányba. Gyerekkorában kezdte tanulni mindezt a nagyapjától, a mester navigátortól. A gyermek pici testét magához szorítva az óceán sekély parti vizében tanította az öregember, hogy változik a szél és hullámok ereje. Utána megtanulta a kisfiú a megkülönböztetni a csillagokat, mintegy százat név, fény, szín és viselkedés szerint.18 éves korában már egyedül hajózott, maga is mester navigátorként. De az idők változtak, majd 40 éven keresztül nem avattak újabb mester navigátort Mikronéziában. Így aztán nem találtak más navigátort a kísérlethez, mint őt. Visszatérése után tanítani kezdett. Érezte, nem halhat meg anélkül, hogy a titkos tudását ne adja át másoknak. 2010. július 12-én, 78 éves korában halt meg egy egész sereg tanítványt hagyva maga után, akik mind el tudnának hajózni Hawaii-ból Tahitiba térkép és iránytű nélkül.(Kivonat The Economist 2010/30 szám 72. oldal)Minden tudás, amit nemzedékek halmoztak fel, kincset ér. Ha nem ápolgatjuk ezt a kincset, elvész. Nagyanyáink még ismerték a természet titkait, tudtak hajózni. Ma csak térkép van, iránytű; a csillagokat, a szél járását nem ismerjük, a természet hiába beszél hozzánk. A gyógynövények ismerete és használata része az egyetemes népi tudásnak. Íme, erről beszéltem az előbb.A gyógynövények ismerete, gyűjtése, felhasználása évszázados, lassan kipusztuló hagyomány Magyarországon. Szomorú anekdota, hogy néhány évvel ezelőtt Gyuri bácsit a helyi rendőrség azzal kereste meg, hogy segítségét kéri. Pályázat keretében a roma lakosság számára oktatást akartak tartani a gyógynövények gyűjtéséről, és a romák között nem akadt egy sem, aki még ismerte volna a gyógynövényeket. Azért szomorú ez, mert még néhány évtizeddel ezelőtt is a romák gyűjtötték a gyógynövények nagy százalékát és közöttük természetes volt a használatuk is. Mára kikopott a tudás, meghalt a tradíció.2003 óta vagyok édesapám szorosabb értelemben vett munkatársa. Eleinte azt láttam, inkább az idősebb korosztály érdeklődik a hagyományos gyógyítás, a gyógynövények iránt. Ma sokkal több fiatal vesz részt rendezvényeinken, sokkal több fiatal vásárlónk van, mint 8 évvel ezelőtt. Fontosnak gondolom, hogy a fiatalabb nemzedék is átérezze a kiegészítő terápia, a betegségek megelőzésének a jelentőségét. Remélem, hogy a hátizsákos egyetemisták, a babakocsis fiatal szülők jelenléte a rendezvényeinken az én kitartó és céltudatos munkám eredménye (is). Mert szerencsére nagyon sokan ébrednek rá maguktól is, hogy egészségük megőrzése milyen fontos.Jöjjenek a gyógynövény napokra (idén aug. 6-7-én tartjuk Bükkszentkereszten) mert ott is sokat lehet tanulni. És ha másért nem, jöjjenek azért, hogy olyan emberek között lehessenek egy rövid hétvége erejéig, akik úgy gondolkoznak, ahogyan önök. Hogy felfrissüljenek az előadások által, amikből sok hasznos dolgot megtanulhatnak. Hogy részesei legyenek a “magyar gyógynövény legszebb hagyományainak”, ahogyan prof. dr. Kéry Ágnes, nemzetközi tekintélyű egyetemi tanár (bocsássa meg, hogy engedélye nélkül idézem elismerő szavait) fogalmazott tavaly, mikor meglátogatott bennünket.”bgyn_fooldal